Aanmelden

U kunt zichzelf als patiënt – voor ons gast – aaanmelden voor opname in het Johannes Hospitium. Maar ook betrokkenen kunnen dit doen. Zoals familie of andere naasten, uw huisarts, ziekenhuisdeskundigen (maatschappelijk werk, specialist, transferverpleegkundige) of de thuiszorgorganisatie.

U kunt bellen met het hospitium – 030 6775013 – en vragen naar de dienstdoende verpleegkundige of mailen naar 

verpleging@hospitiumvleuten.nl

U kunt ook een aanvraag voor opname doen via Zorgdomein
U bent altijd van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in ons huis. Als u belt met de dienstdoende verpleegkundige maken we graag tijd om u rond te leiden.

De zorg wordt gedeeltelijk betaald uit de Zorgverzekeringswet, alsof het Thuiszorg betreft. Voor hotelkosten berekenen wij 40 euro per dag als eigen bijdrage. Afhankelijk van uw verzekeringspolis wordt dit bedrag gedeeltelijk of geheel vergoed. De eigen bijdrage mag nooit een drempel vormen voor een opname. Voor vragen over de financiële kant van de opname kunt u altijd contact opnemen.