Bestuur

Bestuur Stichting Johannes Hospitium Vleuten

Hr. B. Buirma, voorzitter
Hr. W.F.A. Baron Röell, secretaris
Vacature, penningmeester
Hr. J.J.B. van den Biggelaar
Mw. E.C.M. Hodes
Hr. D.H.P. Kok

Van links naar rechts: Bert Buirma (voorzitter), Eugenie Hodes (algemeen lid), Donné Kok (algemeen lid), Willem Röell (secretaris en vervangend penningmeester). Op de foto ontbreekt Jeroen van den Biggelaar.

Zoals hierboven zichtbaar, zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid van het Johannes Hospitium Vleuten (JHV). Hij of zij is een positief ingestelde vrijwilliger die, net zoals de anderen in het bestuur en de vele tientallen andere vrijwilligers, het hospice mede draaiend houdt. De financiële administratie wordt verzorgd door een (betaalde) medewerker. De penningmeester houdt contact met de directeur en deze medewerker over de financiën en wordt geïnformeerd over uitgaven die afwijken van de begroting en over financiële bijzonderheden. Ook is het fijn als de penningmeester mee kan denken in de financiële uitdagingen wat betreft de financiering van de hospicezorg. Daarnaast controleert de penningmeester de opgestelde begroting en de jaarstukken en past deze zo nodig aan. De accountant controleert de cijfers. De penningmeester leidt het jaarlijkse gesprek met de accountant en met de hoofdaannemer. Het tijdsbeslag is bescheiden: 6 keer per jaar is er een bestuursvergadering en daarnaast is regelmatig contact met de financiële administratie gewenst. Meer informatie, zie het functieprofiel.