Stichting Vrienden


De zorg en het verblijf in het hospitium worden niet volledig vergoed door de overheid/zorgverzekering en is daarom mede afhankelijk van giften. Giften die het ons financieel mogelijk maken om liefdevolle topzorg te blijven bieden in een gastvrije omgeving. De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten is opgericht om het werk van het hospitium financieel te ondersteunen. Giften, legaten en donaties aan de Stichting Vrienden zorgen er mede voor dat het hospitium kan blijven voortbestaan.

Giften kunt u op verschillende manieren geven:

Eenmalige giften

Bij een eenmalige gift kan de donateur de gedane gift aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.
Voor een eenmalige gift aan een ANBI-stichting geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60,-, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.
Het verzamelinkomen is het inkomen van box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld. Heeft u een fiscale partner, dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.
U kunt een eenmalige gift naar ons overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL 47 ABNA 0544 872 576.

Periodieke giften

U kunt het Johannes Hospitium steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt geen drempelbedrag en evenmin een maximum. Daarom is dit type gift fiscaal voordeliger dan een eenmalige gift. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar, wat kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel van 52%. Uw gift is een periodieke gift als:

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met het Johannes Hospitium Vleuten
  • U conform de schriftelijke overeenkomst regelmatig (minstens één keer per jaar) de bedragen overmaakt
  • Deze bedragen steeds even hoog zijn
  • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt
  • De begunstigde (het Johannes Hospitium Vleuten) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Gouden Vriend

Als u een periodieke schenking doet van minimaal 200 euro per jaar en deze voor minimaal vijf jaar vastlegt, bent u bij ons een “Gouden Vriend”.

Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen of het hospitium benoemen tot mede-erfgenaam. Daarmee kunt u de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten een bedrag nalaten zonder rechten of kosten.

Voor meer informatie bent u van harte welkom voor een gesprek met een van de leden van het bestuur van de Vrienden. 

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten
Kloosterweide 2
3451 VN Vleuten
Gemeente Utrecht

Telefoonnummer: 030 6775013
E-mailadres: info@hospitiumvleuten.nl
Bankrekeningnummer: IBAN  NL47 ABNA 0 54 48 72 576
RSIN nummer 804100020
KvK 41186272
Bestuur Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten
Dhr. A. Aan de Stegge, voorzitter
Mw. A. de Groot, secretaris
Dhr. W. Hopman, penningmeester