Over ons

Het zoeken van een goed hospitium is niet eenvoudig. Vooral omdat deze keuze maar één keer gemaakt kan worden. In ons hospitium gaan we, na dertig jaar, nog steeds uit van de gedachten en de principes van onze oprichters: Rita Plomp en Jan van der Does. Hun doel was: liefdevolle topzorg in de laatste levensfase. 

Ook nu heeft ons hospitium nog steeds hetzelfde doel: mensen in de laatste fase van hun leven goede verzorging bieden, een verzorging met veel aandacht en liefde. Ons hospitium is kleinschalig en huiselijk, met een veilige en rustige atmosfeer. Uitgangspunt van de zorg is de persoonlijke wens van de gast.

We zijn een ‘high care’ hospitium. Onder andere betekent dat, dat er dag en nacht een verpleegkundige aanwezig is. Kenmerkend voor ons hospitium is dat de de professionals en de vrijwilligers een heel hecht team vormen. Hierdoor kunnen wij onze liefdevolle topzorg leveren.

Een opname in het hospitium betekent voor onze gasten een afscheid van hun vertrouwde omgeving. Tijdens de dagelijkse zorgverlening besteden we daar aandacht aan. In het hospitium is een geestelijk begeleider aanwezig, die ook beschikbaar is voor de familie. 

Om de kwaliteit van leven van onze gasten te vergroten zijn er in ons hospitium verschillende vormen van aanvullende zorg.  Daarbij kunt u denken aan aromazorg, massage, muziektherapie en creatieve therapie. Sommige gasten vinden het prettig dat hun dierbaren meehelpen in de zorg. Ook die mogelijkheid wordt in ons hospitium geboden.

De kwaliteit van de zorg, de zorgvuldigheid en de betrokkenheid van de medewerkers binnen het Johannes Hospitium hebben ons op een onuitwisbare indruk gemaakt.