Samenwerking

Het hospitium heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum (LRJG). Beide hospitiumartsen zijn ook huisarts bij het LRJG. Wij maken gebruik van hun voorschrijfsysteem. De visites van onze hospitiumartsen worden gedeclareerd via het LRJG.

De artsen en een aantal verpleegkundigen zijn deelnemers van de PATZ-groepen in onze regio. Dat staat voor palliatieve thuiszorg groep. Hierin bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen hun palliatieve patiënten. Op deze manier kunnen we onze kennis en ervaring delen.

Ook is het hospitium actief binnen Netwerken Palliatieve Zorg Noord-West Utrecht en is de directeur onderdeel van het dagelijks bestuur.

Het Johannes Hospitium Vleuten is mede-oprichter van de Associatie Hospicezorg Nederland. Deze associatie is opgericht in 1999.
De Associatie heeft o.a. in samenwerking met Perspekt een nieuw kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Dit is een keurmerk voor palliatieve zorg:  PREZO Hospicezorg. Het Johannes Hospitium Vleuten heeft in 2023 opnieuw dit keurmerk  behaald en dit is in 2024 met de eindaudit bevestigd.

Sinds begin 2023 is het Johannes Hospitium Vleuten onderdeel van de Academische Werkplaats Palliatieve Zorg (AWPZ). Binnen de AWPZ werkt het hospitium mee aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg, ontwikkelen en implementeren we zorginnovaties en delen we kennis door bijvoorbeeld scholing.

Meer informatie over de AWPZ is hier te vinden.