Samenwerking

Het hospitium heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum (LRJG). Een van de huisartsen van het Julius Centrum werkt bij ons als hospitiumarts. Wij maken gebruik van hun voorschrijfsysteem. De visites van onze beide hospitiumartsen worden gedeclareerd via het LRJG.

Een van de artsen en een verpleegkundige zijn deelnemers van de PATZ-groep Leidsche Rijn. Dat staat voor palliatieve thuiszorg groep. Hierin bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen hun palliatieve patiënten.

Ook is het hospitium actief binnen Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht-Zuid en Noord-West Utrecht en zijn we onderdeel van de stuurgroep.

Het Johannes Hospitium Vleuten is mede-oprichter van de Associatie Hospicezorg Nederland. Deze associatie is opgericht in 1999.
De Associatie heeft o.a. in samenwerking met Perspekt een nieuw kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Dit is een keurmerk voor palliatieve zorg:  PREZO Hospicezorg. Het Johannes Hospitium Vleuten heeft in 2018 dit keurmerk  behaald.