Zorg

De zorg in het Johannes Hospitium Vleuten is er op gericht uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Uw persoonlijke wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Deze zorg en aandacht is er óók voor uw naasten.

In het hospitium werkt een team van verpleegkundigen / ziekenverzorgenden, artsen, psychosociaal werker, creatief therapeut, muziektherapeut, vrijwilligers en staf nauw samen om liefdevolle topzorg voor u mogelijk te maken.

Met de privacy van u en uw naasten wordt zorgvuldig omgegaan. De artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, vrijwilligers en overige medewerkers zijn gehouden aan de plicht van geheimhouding. Het hospitium legt alleen gegevens over u vast die nodig zijn voor het organiseren van de totale zorg.