Vrienden

Opname in het hospitium wordt grotendeels vergoed via de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt de gast gevraagd om een vrijwillige eigen bijdrage. Hiermee zijn niet alle kosten gedekt. De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten is opgericht om het werk van het hospitium financieel te ondersteunen. Giften, legaten en donaties aan de Stichting Vrienden zorgen er mede voor dat het hospitium kan blijven voortbestaan.

Donateur

Als donateur maakt u eenmalig of periodiek een bedrag over aan de Stichting Vrienden. Er zijn ook andere manieren om het hospitium te ondersteunen.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Via het formulier hieronder kunt u rechtstreeks doneren met iDEAL. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, kunt u beneden op "doneren" klikken.

U kunt uiteraard uw donatie rechtstreeks overmaken op onze rekening:
NL47 ABNA 0 54 48 72 576 ten name van Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten.
Wij stellen het op prijs als u, behalve uw naam ook uw postadres en/of e-mailadres vermeldt want wij vinden het fijn om te weten wie onze donateurs zijn.

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten
Kloosterweide 2
3451 VN Vleuten
Gemeente Utrecht

Telefoonnummer: 030 6775013
E-mailadres: info@hospitiumvleuten.nl
Bankrekeningnummer: IBAN  NL47 ABNA 0 54 48 72 576
RSIN nummer 804100020
KvK 41186272
Bestuur Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten
Mw. J. Kuijf – Kurver, voorzitter
Mw. R. Schoonheim – Danvers, secretaris
Dhr. A.G. Oorschot, penningmeester
Dhr. A. Aan de Stegge
Dhr. W. Groen in ’t Woud