Johannes Hospitium Vleuten Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten (Utrecht) Postadres: Postbus 97, 3450 AB Vleuten Tel. 030 6775013 / Fax 030 6771371 info [at] hospitiumvleuten.nl

Samenwerking

Het Johannes Hospitium Vleuten is verbonden met de Orde van Malta, Afdeling Nederland en met de Johanniter Orde in Nederland. Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis is het tweede Johannes Hospitium in de regio.

De tevredenheid van de (nabestaanden van de) gasten wordt digitaal gemeten via de website www.palliatief.tevreden.nl.

Voor de financiering door de Zorgverzekeringswet werkt het hospitium samen met de thuiszorgorganisatie Careyn.

De hospitiumarts Marieke Ausems is betrokken bij het Palliatie Team (PAT) in het
 St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein en Utrecht. Zij deelt haar kennis over palliatieve zorg met artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Het Johannes Hospitium Vleuten is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland. De Associatie heeft o.a. in samenwerking met Perspekt een nieuw kwaliteitskeurmerk ontwikkeld - PREZO Hospicezorg. Het Johannes Hospitium heeft in 2016 dit keurmerk voor palliatieve zorg behaald.

Het Johannes Hospitium maakt deel uit van het Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht voor afstemming van het zorgaanbod en onderwijs.

Voor kennis en informatie op het gebied van palliatieve zorg maakt het hospitium gebruik van het landelijk informatiecentrum Agora.

De vrijwilligers zijn aangesloten bij de Stichting Johanniter Hulpverlening. Zij volgen cursussen bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

Het hospitium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Apotheek Vleuten.

Het hospitium is een erkend Calibris-leerbedrijf