Partners

Het hospitium heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum (LRJG). Een van de huisartsen van het Julius Centrum werkt bij ons als hospitiumarts. Wij maken gebruik van hun voorschrijfsysteem. De visites van onze beide hospitiumartsen worden gedeclareerd via het LRJG.

Een van de artsen en een verpleegkundige zijn deelnemers van de PATZ-groep Leidsche Rijn. Dat staat voor palliatieve thuiszorg groep. Hierin bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen hun palliatieve patiënten.

Het Johannes Hospitium Vleuten is mede-oprichter van de Associatie Hospicezorg Nederland opgericht in 1999.
De Associatie heeft o.a. in samenwerking met Perspekt een nieuw kwaliteitskeurmerk ontwikkeld - PREZO Hospicezorg. Het Johannes Hospitium Vleuten heeft in 2016 dit keurmerk voor palliatieve zorg behaald.

Het hospitium maakt deel uit van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
De twee netwerken palliatieve zorg vormen een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de gemeente Utrecht en in de regio Zuidoost-Utrecht: De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. In totaal gaat het om zo’n 500.000 inwoners.
Doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in onderlinge samenwerking.