Paramedisch team

Psychosociale zorg

Psychosociale ondersteuning voor u en uw naasten maakt een wezenlijk onderdeel uit van de zorg en is verweven met de dagelijkse zorgverlening. Opname in het hospitium is immers een ingrijpende verandering en betekent afscheid van de vertrouwde omgeving.
Twee dagen per week is de psychosociaal werker in het hospitium aanwezig. 
De psychosociaal werker, maar ook de verpleegkundige kan, als u dat wilt, voor u contact leggen met een geestelijk verzorger van buiten het hospitium.
Gedurende een jaar na het verblijf in het hospitium is de psychosociaal werker beschikbaar voor nabestaanden. Zij kan ondersteuning geven tijdens het rouwproces, en zo nodig samen met u op zoek gaan naar verdere hulp.

Complementaire zorg

Complementaire zorg is aanvullende zorg met het accent op het bevorderen van uw welbevinden. Deze zorg omvat alle aspecten van het mens-zijn. In het hospitium worden de volgende vormen van complementaire zorg gegeven:
Aromazorg
Massage
Muziektherapie
Creatieve therapie.

Complementaire zorg wordt in het hospitium verzorgd door zowel professionals als vrijwilligers die daar aanvullende scholing voor hebben gevolgd. Sommige behandelingen zijn na instructie door de naasten te geven. De muziektherapeute is wekelijks een dagdeel aanwezig en kan u bezoeken wanneer u hier prijs op stelt.