Medisch team

De medische zorg is in handen van twee hospitiumartsen. Bij afwezigheid van de vaste hospitiumartsen worden zij vervangen door een waarnemer. In de avond/nacht en in de weekenden maakt het hospitium gebruik van de huisartsenpost. De artsen hebben, samen met het zorgteam, het doel om de lichamelijke klachten , maar ook klachten op andere vlakken, zo goed als mogelijk te verlichten.

Zorgplan

De afspraken en wensen over hoe u ondersteund en verzorgd wilt worden zijn vastgelegd in  een zorgplan.
Dit wordt - indien mogelijk - samen met u opgesteld en zo nodig bijgesteld tijdens uw verblijf.
Elke dinsdagochtend is er Multidisciplinair Overleg waarin de zorg aan en met u wordt geëvalueerd. Het familiegesprek met de arts en iemand uit het zorgteam is bedoeld om samen met u en uw naasten stil te staan bij uw verblijf  en aandachtspunten te benoemen.