Inzetbaarheid

We vragen van je de mogelijkheid dat je je regelmatig in kan zetten, gemiddeld eens per week een aantal uren.

Maandelijks wordt voor de teams van zorgvrijwilligers, gastvrouwen / gastheren en koks een rooster opgesteld. Hierbij kan je eerst zelf je beschikbaarheid opgeven. De andere vrijwilligers spreken in overleg met de coördinator vrijwilligers hun werkzaamheden en werktijden af.