Aanmelden

U kunt zichzelf als patiënt - voor ons gast - aanmelden voor opname in het Johannes Hospitium, maar ook betrokkenen kunnen dit doen, zoals familie of andere naasten, uw huisarts, ziekenhuisdeskundigen (maatschappelijk werk, specialist, transferverpleegkundige) of de thuiszorgorganisatie.

U kunt bellen met het hospitium – 030 6775013 – en vragen naar de dienstdoende verpleegkundige of mailen naar verpleging@hospitiumvleuten.nl. U kunt ook een aanvraag voor opname doen via Zorgspoor.
U bent altijd van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in ons huis. Als u belt met de dienstdoende verpleegkundige maken we graag tijd om u rond te leiden.

Om in het hospitium te worden opgenomen, is een indicatie nodig.  Als opnamecriterium geldt een levensverwachting van maximaal drie maanden, welke door de behandelend arts beargumenteerd op schrift is gesteld.