Johannes Hospitium Vleuten Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten (Utrecht) Postadres: Postbus 97, 3450 AB Vleuten Tel. 030 6775013 / Fax 030 6771371 info [at] hospitiumvleuten.nl

Aanmelden

De zieke zelf kan zich aanmelden voor opname in het Johannes Hospitium, maar ook iedere andere betrokkene kan dit doen, zoals de familie of andere naasten, de huisarts, de deskundigen in een ziekenhuis (maatschappelijk werk, specialist, transferverpleegkundige), de thuiszorgorganisatie.

U kunt bellen met het hospitium – 030 6775013 – en vragen naar de dienstdoende verpleegkundige. U kunt ook mailen naar verpleging [at] hospitiumvleuten.nl.

Om in het hospitium te worden opgenomen, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Indien gewenst, kan het hospitium voor aanvraag zorg dragen.

Verder gelden de volgende criteria voor opname:

  • Patiënten bevinden zich in de laatste levensfase. De behandelend arts schat de levensverwachting in als zijnde ten hoogste drie maanden
  • Patiënten beschikken niet (meer) over de mogelijkheid om thuis te worden opgevangen
  • De patiënt is zich (voldoende) bewust van een opname en onderschrijft de wenselijkheid van opname
  • De huisarts van de patiënt is op de hoogte van de aanvraag.

Tijdelijke opname = respijtzorg
Het is ook mogelijk ongeneeslijk zieke patiënten met een beperkte levensverwachting tijdelijk op te nemen, met een indicatie van het CIZ.
De tijdelijke opname is bedoeld voor het instellen op bijvoorbeeld pijnmedicatie, het geven van zorg en/of het geven van rust en/of begeleiding.
De opname is gewenst door het tijdelijk ontbreken van (mantel)zorg thuis door overbelasting en/of door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van mantelzorg.