Johannes Hospitium Vleuten Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten (Utrecht) Postadres: Postbus 97, 3450 AB Vleuten Tel. 030 6775013 / Fax 030 6771371 info [at] hospitiumvleuten.nl

Verzorging

De zorg en begeleiding wordt geboden door een multidisciplinair team. Dit bestaat uit:

  • Verpleegkundigen en verzorgenden, specifiek opgeleid in palliatieve zorg; zij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, aanwezig voor liefdevolle zorg aan de gast en de dierbaren.
  • Vrijwilligers. De zorgvrijwilligers ondersteunen de verpleegkundigen/verzorgenden in hun werk. ‘Er zijn’, aandacht voor de gasten en de dierbaren, alles wat onmogelijk lijkt mogelijk maken is het streven in de zorg. Gastvrouwen en gastheren ontvangen het bezoek. Voor de maaltijden zijn er de kookvrijwilligers. Elke dag koken zij, na inventarisatie bij de gasten wat deze lekker vinden. De dierbaren kunnen bij gelegenheid ook mee eten. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor andere ondersteunende taken in de organisatie.
  • De aan het hospitium verbonden artsen zijn beiden gespecialiseerd in palliatieve zorg. De artsen hebben, samen met het zorgteam, het doel om de lichamelijke klachten , maar ook klachten op andere vlakken, zo goed als mogelijk te verlichten. Wanneer een huisarts de voorkeur heeft om de zorg zelf te blijven geven dan is dat mogelijk mits de huisarts dan wekelijks het interdisciplinair overleg over zijn/haar patient bezoekt. De hospice-artsen zijn ook beschikbaar voor collega-artsen voor consultatie over palliatieve zorg in de eerste- en tweede lijn.
  • De aan het hospitium verbonden psychosociaal werker; zij biedt ondersteuning aan gast en dierbaren, eventueel ook na het verblijf in het hospitium. Er kan ook psychosociale zorg van buiten worden ingeroepen, zoals een pastor/dominee of andere geestelijk verzorger.

Hieronder ziet u een video over 'Onze zorg'.