Vacatures

De Stichting Johannes Hospitium Vleuten exploiteert het Johannes Hospitium in Vleuten (JHV). Het is een kleinschalige, zelfstandige voorziening waar in een huiselijke sfeer palliatieve en terminale zorg wordt verleend aan ongeneeslijk zieken. Tevens wordt aan de naasten van de maximaal 8 bewoners begeleiding en ondersteuning geboden. Een multidisciplinair team van professionele hulpverleners en geschoolde vrijwilligers geeft 24/7 individueel afgestemde, deskundige zorg. Uitgangspunt is het waarborgen van de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten. Het JHV heeft een christelijke grondslag.

Leidend hierbij blijven de wensen en behoeften van bewoners en hun naasten in alle zorg en ondersteuning die in het hospice wordt gegeven. Daarnaast is het van belang dat professionals en vrijwilligers een prettige werksfeer ervaren, waarin zij zich kunnen ontplooien en waar met respect voor elkaar en grote betrokkenheid wordt samengewerkt.

In verband met het vertrek van de zittende directeur ontstaat de vacature voor de

DIRECTEUR, 16 uur per week (4 x 4 uur)

De directeur heeft de dagelijkse leiding in het hospitium, zij/hij is zelfstandig, verantwoordelijk voor de organisatie en eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van het JHV.

Zijn of haar taken zijn onder meer: leidinggeven aan medewerkers en vrijwilligers, ontwikkelen van meerjarenbeleid, bewaken en waarborgen van de kwaliteit, verantwoordelijkheid nemen voor begroting en exploitatie, zorgdragen voor gebouw(en) en overige facilitaire zaken, onderhouden van PR en communicatie en het verder vorm en inhoud geven aan de uitbouw van de organisatie als kenniscentrum voor palliatieve zorg.

Wat wij vragen. Het JHV is op zoek naar iemand met brede ervaring in en kennis van zorg en medische sector, die affiniteit heeft met palliatieve zorg en de christelijke grondslag van het JHV en met tenminste een HBO denk- en werkniveau.
De te benoemen directeur is op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving en heeft ervaring als leidinggevende. Wij zoeken in de directeur ook respectvol inlevingsvermogen, een persoonlijkheid die verbindt, maar die er ook voor zorgt dat deze kleine organisatie efficiënt haar hoge niveau van zorg, van ‘high care’ kan blijven leveren.

Wat wij bieden. Een inspirerende werkomgeving met een twintigtal professionals en veel vrijwilligers waarin je een deskundige bijdrage kunt leveren aan hoogwaardige palliatieve en terminale zorg. De functie wordt gehonoreerd conform FWG 60/65, afhankelijk van opleiding en ervaring. De CAO Ziekenhuizen is van toepassing.

Inlichtingen en sollicitatie.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de huidige directeur, de heer A.M. Mathot, 030 - 6775013. Reacties kunnen tot en met 28 februari 2021 worden verzonden naar:

Johannes Hospitium Vleuten

T.a.v. directeur A.M. Mathot

Postbus 97

3450 AB Vleuten

directie@hospitiumvleuten.nl