Respijtzorg

Respijtzorg: als het tijdelijk thuis niet meer lukt

Het is ook mogelijk om tijdelijk in het hospitium te verblijven; bijvoorbeeld wanneer de zorg thuis in de laatste levensfase voor een kortere periode niet mogelijk is, voor een betere instelling op pijn- of symptoombestrijding of om de mantelzorgers te ontlasten.  
Ook wanneer de prognose van de gast langer is dan 3 maanden of onduidelijk is, zijn er mogelijkheden voor respijtzorg. 

Of een respijtopname in deze fase passend is wordt per individuele gast door onze hospitiumartsen in samenwerking met verpleegkundigen beoordeeld.
Bel ons gerust voor meer informatie.