Onze gasten

Voor de meeste mensen geldt dat zij de laatste fase van hun leven het liefst thuis willen doorbrengen, bij hun dierbaren en in een vertrouwde omgeving. Dat lukt niet altijd: de woonomstandigheden zijn daar niet naar, de nodige zorg ontbreekt of het wordt voor de dierbaren te veel. Dan kan een hospitium of hospice uitkomst bieden.
Het biedt een thuis waar palliatieve terminale zorg wordt geboden, gericht op de behoeften van de zieke en op een zo draaglijk en menswaardig leven tot het einde. Daarnaast krijgen ook de dierbaren, familie en vrienden, aandacht en zorg waar dat gewenst, nodig en mogelijk is.

Eerbied voor het leven is één van onze belangrijkste uitgangspunten. Dit houdt in dat er geen euthanasie plaatsvindt in het Johannes Hospitium. Indien u kiest voor levensbeëindiging door middel van euthanasie, dan zullen professionele medewerkers in het hospitium u zo nodig helpen bij het zoeken naar een oplossing thuis of elders.

Onze algemene ervaring met het hospice is erg goed. Als we van tevoren hadden geweten hoe het uiteindelijk allemaal zou lopen dan hadden we met veel minder angst en onzekerheid de toekomst tegemoet gezien.
Het hospice bleek het antwoord te zijn.