Kosten

Het Johannes Hospitium Vleuten werkt samen met Careyn, een grote thuiszorgorganisatie in deze regio. De zorg in het hospitium staat in veel opzichten gelijk aan die van de thuiszorg. Careyn zorgt voor uw verblijfindicatie en voor vergoeding via uw zorgverzekering (geregeld  vanuit de ZvW, Zorgverzekeringswet). Daarnaast krijgt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een rekening voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit gaat geheel buiten het hospitium om.

Wij vragen een eigen bijdrage van 40 euro per dag voor de kosten van verblijf en huishoudelijke verzorging als het gebruik van beddengoed, handdoeken en wassen daarvan en alle maaltijden en dranken. Deze eigen bijdrage is voor ons voortbestaan van belang, maar vormt geen voorwaarde voor uw opname in het hospitium. Sommige zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de eigen bijdrage voor hospitiumzorg opgenomen in hun aanvullende zorgpolis; informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Na het overlijden kunnen wij de laatste zorg verlenen; dit gaat altijd in overleg met de familie. De factuur hiervoor à 150 euro ontvangt u via de uitvaartverzorger.

De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten is opgericht om het werk van het hospitium financieel te ondersteunen. Giften, legaten en donaties aan de Stichting Vrienden zorgen er mede voor dat het hospitium kan blijven voortbestaan.