Johannes Hospitium Vleuten Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten (Utrecht) Postadres: Postbus 97, 3450 AB Vleuten Tel. 030 6775013 / Fax 030 6771371 info [at] hospitiumvleuten.nl

Kosten

De kosten voor zorg en verpleging in het hospitium worden grotendeels betaald via de Zorgverzekeringswet. Voor de verblijfskosten (huishouding, huishoudelijke verzorging en levensonderhoud) wordt van de gast een eigen bijdrage per dag gevraagd van € 25. Deze bijdrage is op vrijwillige basis. De kosten van medicijnen en dergelijke worden, net als thuis, door de zorgverzekeraar vergoed. Medicijnen en hulpmiddelen die daar niet onder vallen worden bij de gast in rekening gebracht.

De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten is opgericht om het werk van het hospitium financieel te ondersteunen. Giften, legaten en donaties aan de Stichting Vrienden zorgen er mede voor dat het hospitium kan blijven voortbestaan.