Kosten

Het Johannes Hospitium Vleuten werkt samen met Careyn, een grote thuiszorgorganisatie in deze regio. De zorg in het hospitium staat in veel opzichten gelijk aan die van de thuiszorg. Careyn zorgt voor uw verblijfindicatie en voor vergoeding via uw zorgverzekering (geregeld  vanuit de ZvW, Zorgverzekeringswet). Daarnaast krijgt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een rekening voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit gaat geheel buiten het hospitium om.

De ZvW-vergoeding is bestemd voor de kosten van de verpleegkundige zorg, maar dekt niet de kosten van verblijf en huishoudelijke verzorging. Daarvoor vragen wij u een vrijwillige eigen bijdrage van 30 euro per dag. Deze vrijwillige eigen bijdrage is voor ons voortbestaan van belang, maar vormt geen voorwaarde voor uw opname in het hospitium. Sommige zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de eigen bijdrage voor hospitiumzorg opgenomen in hun aanvullende zorgpolis; informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekering.

De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten is opgericht om het werk van het hospitium financieel te ondersteunen. Giften, legaten en donaties aan de Stichting Vrienden zorgen er mede voor dat het hospitium kan blijven voortbestaan.